Şah Cihan ( 3.9.1590)- (11.12.1665)
Hindistan Türk Babür Sultanı


Ekber Şah’ın torunu ve Cihangir Selim Şah'ın oğludur.

1591 yılında doğdu. 1628 yılında tahta çıktı. Hindistan’da kurulan Türk İmparatorluğunun beşinci hükümdarıdır. Hindistan’daki Türk hakimiyetinin en parlak dönemlerinden birini yönetti. Çok zengin ve muhteşem bir hükümdarlık devri yaşadı. Sanata ve ilme büyük değer verdi. Delhi şehrini imar edip büyüttü.

Şah Cihan'ın, çok sevdiği karısı 'Mümtazmahal' namıyla şöhret bulan 'Ercüment Banu' için Ağra’da yaptırdığı göz kamaştırıcı Tac Mahal Türbesi, Türk sanatının en yüksek mimari eserlerinden biri olarak hâlâ gözleri kamaştırmaktadır.

Hayatının son yılları hastalıkla ve hapisle geçti. Çünkü kendisi hasta olunca, oğulları arasında saltanat kavgası baş gösterdi. Oğlu I. Alemgir (Evrengzib), kardeşlerini ortadan kaldırarak babasını tahttan indirdi. Şah Cihan, 1666 yılında vefat etti. Kabri, Tac Mahal’de karısı 'Ercüment Banu Sultan'ın yanındadır.