hikâye ve roman yazarı, şair. Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından birisi olan Sait Faik, çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılar nedeniyle Türk edebiyatının köşe taşlarından biri olarak kabul edilir. cahil gençlerimiz tarafından adı zaman zaman yanlış telaffuz edilir.

lüzumsuz adam, son kuşlar ve mahalle kahvesi, en önemli eserleri arasında gösterilebilir.