Ağır akut yolu solunum yetersizliği sendromu.İlk olarak 2003 Şubat ayı sonlarında Asya,K.Amerika ve Avrupa'da görülmüştür.Kuluçka dönemi 2-7 gün arasındadır.Nedeni henüz bilinmemektedir.Ağır zatürre olarak ifade edilir.
Semptomlar:
1.Titreme
2.Öksürük
3.Ateş
4.Baş ağrısı
Öksürme ve hapşırma yoluyla yayılmaktadır.
Şimdiye kadar 119 vaka hayatını kaybetmiştir.