Kan zehirlenmesi. Kana bakteri ya da toksin karışmasıdır. Septisemi birkaç yolla oluşabilir: Deri üstündeki bir yarada mikrop kapma sonucu enfeksiyon oluşması Bir apsenin patlayarak iltihabın kana karışması