görsel


Araştırmacı-yazar. 1954, Ankara doğumlu. Tam adı Serpil Sancar Üşür. Lisans eğitimini Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde, doktorasını yine aynı fakültenin Siyaset Bilimi dalında tamamladı. SBF’de Siyaset Bilimi dalında dersler verdi. Siyasal kültür ve bilinç ile toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Kadın Araştırmaları Merkezinin kurucu ve katılımcılarındandır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Din Siyaset ve Kadın: İran Örneği (1991), İdeolojinin Serüveni (2001).

DERLEME: Latin Amerika’da Askerî Diktatörlük ve Kadın (1990), İran Devrimi Din Anti-Emperyalizm ve Sol (1992).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).