beşerî ilmin, insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını iddia eden bir fikir akımıdır. İnsanın hayatta karşılaşacağı bütün problemleri bilim sayesinde çözebileceği, hayatı tanzim için bilimin yeterli olduğu, dolayısıyla vahyin rehberliğine ihtiyaç bulunmadığı görüşünü savunur.