görsel


sembolü "Tl" ve atom numarası 81 olan kimyasal bir elementtir. Talyum, periyodik tablonun 13. grubunda bulunmakta olup, alüminyum ailesinin bir üyesidir. Ayrıca talyum altın, platin ve kurşun gibi ağır metaldir.