hayvanların erkek ve dişi üreme sistemlerinin fizyolojisi ve patolojisi ile veteriner doğum, jinekoloji ve androlojinin klinik uygulamaları da dahil olmak üzere üreme ile ilgili Hayvan Biliminin bir koludur.