Termodinamiğin 3 adet yasası vardır.
1.Termodinamiğin 0. yasası
Termodinamiğin yasalarının sıfırdan başlama sebebi ilk iki yasadan çok sonra ortaya çıkmış ve anlaşılmış olmasıdır.Bu yasa termodinamiğin termal denge kavramıyla ilgilidir.Yani yüksek ısılı yerden düşük ısılı yere geçiş.Termal denge yasası şudur:"İki ayrı cisim bir üçüncü cisimle ısıl dengede ise,birbiriyle de ısıl dengededir.Daha basit anlatımla iki ayrı cisim birbiriyle ısı alışverişinde bulunduklarında bir süre sonra aynı sıcaklığa sahip olurlar.
2.Termodinamiğin 1. yasası
Enerji var iken yok,yok iken var edilemez.Ancak bir halden diğer bir hale dönüştürülebilir.Yani enerji var edilemez ya da yok edilemez.
3.Termodinamiğin 2.yasası
Entropi,en basit tabirle düzensizliğinin ölçüsüdür.Entropiye bir örnek ise termosdur.Doğadaki bütün olaylar ikinci yasa ile gerçekleşir.
Enerjinin tamamı faydalı işlere çevrilmez.Bir kısmı sistemin içsel bütünlüğünü korumak için kullanılır.Yani evrendeki hem enerji hem madde zaman ilerledikçe daha az faydalı iş yapılabilir hale geliyordur.