görsel


Malacostraca sınıfından, suda ya da karada yaşayan, yedi çift bacaklı kabuklu takımıdır. Fosillerine en az 300 milyon yıl önceki dönemlerda rastlanır. 3 mm den 45 cm e kadar değişik boylarda olsalar da genelde ufak hayvanlardır. Bugüne kadar 10.000 türü tanımlanmıştır.