Triaj acil servislerde hastaların aciliyetlerinin belirlenmesini sağlayar İnsanlar arasındaki kargaşayı önleyerek daha öncelikli olanlara müdahale edilmesi sağlanmaktadır.