bir gökcisminin çekiminde kalarak onun çevresinde dolanan ve onunla birlikte Güneş çevresinde dönen daha küçük gökcismi.

türlü erekler için Yer’den fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek Yer çevresinde dolanan aygıt.