Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur.
Türkçeye kazandırdığı başlıca eserler şunlardır: İstanbul'u Dolaşırken, Büyük Satrant Tahtası, Einstein: Bilim Dünyasından Bir
Hayat, Daru!İn: Bilim Dünyasından Bir Hayat, Stephen Hawking:
Bilim Dünyasından Bir Hayat.