görsel

John Peers The New Yorker'a bilgisayarı için verdiği ilan sloganları aracılığıyla okurlardan kendi anasözlerini, babayasalarını, incilerini vb. yollamalarını istemiş. Katılım, beklentisini kat kat aşınca, özlü sözleri bir kitapta toplamaya karar vermiş. Özgün adı "1001 Logical Laws" olan bu derleme Shaw, Twain, Swift gibi ünlülerin yanı sıra ünsüzlerin de çağımızdaki yaşam üstüne görüşlerini bir araya getiriyor.

Çağımız ve bizler üstüne böyle çok yazarlı bir kitabın ortaya çıkmasındaki esin kaynağını belki de en iyi Peers'in kendi yasası dile getiriyor: "Bir probleme getirilen çözüm problemin niteliğini değiştirir.

İÇİNDEKİLER

Veli Toplantıları için Elverişli Öğütler
Politikacı Adaylarına Öğütler
Titizlere Yararlı Sloganlar
Tıpseverler için Bazı Temrinler
Bilgisayar vb. Çağları için Kılavuz
"Hayat Bu..." Bölümü Özdeyişleri
Yetkililer için Özlü Buluşlar
Cinsellik Bulundurmayan Her Menü Eksiktir
Hayat Yolu Kılavuzu
"Ah Şu Yöneticiler" Toplantısı Ön Bilgileri
İnsanlar İktidarlar için Neler Neler Demiyorlar
Sıradan ve Sıradışı Kişilerden Katkılar
Konu Ne Olursa Olsun İşe Yarar Görüşler
Derin Düşünenlere Derin İlkeler
Pişkinlere İnciler
Daldan Dala Görüşler
Başarılı Bir Konuşma Yapmanın Yolları
Hayatın Ciddi Olmadığı Yolunda Yazılı Kanıtlar