Satı Bey, eğitimin yukarıdan başlayarak düzeltilemeyeceğini zira çürük bir temele dayanacak yüksek tahsilin hiçbir zaman gelişemeyeceğini savunur. Bir yazısında kullandığı Kiraz ağacı metaforu ile eğitimdeki ıslahatın esası olarak kökü yerde olan gerçek ağaçları göstererek, bunun da ilköğretimi yaygınlaştırmak ve geliştirmekle mümkün olacağını ileri sürer. Birbirlerine muhalif olsalar da onun bu düşüncesi Emrullah Efendiyi de etkiler ve nazırlığı sırasında eğitimde reforma ilköğretimden başlar. Nitekim Cumhuriyetin eğitimde devraldığı miras da bu olur.