Görüş ve düşünceleri basın ve yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkı.