bir yüzeyin ya da bir noktanın, bir yerin bir düzleme göre yükseliş bakımından belirttiği yatay sınır.

bir kimsenin ya da nesnenin başka kimselere ya da nesnelere göre olan değer ve yücelik derecesi.