İslam peygamberi Muhammed’in sahabisi. Mekke’nin ileri gelenlerinden zengin bir tüccar olan Ebu Süfyan'ın eşidir. İslam tarihinde, Müslüman olmadan önce Uhud Muharebesi’nde peygamberin amcası Hamza’yı Vahşi isimli köleye öldürtmesi ve karaciğerini ısırmasıyla bilinir.