anlaşılması güç, kilitli, kapalı gibi anlamları varmış. çapraşık, karışık, bulanık gibi eş anlamları varmış