görsel

Dünya Tarihini Etkileyen Gizli Örgütler ve Tarikatlar

Tarih boyunca gizliye ya da bilinmeyene duyulan ilgi, zamanımızda bile bütün insanlar üzerinde etkisini sürdürmektedir. Hatta bu ilgi, üç büyük dine karşı olan ve inançlarına göre, dinlerin insanları doğrulardan saptıran birer kurum olarak gören Gnostik toplumların doğmasına yol açmıştır. Bu toplumların en başında Masonlar gelmektedir. Halk arasındaki inanca göre Masonlar, Tanrı ve din tanımayan bir örgüttür. Masonlara göre ise Tanrı inancı taşıyan ve kendilerini tamamen insanların iyiliğine adamış, kardeşlik içinde yaşayan bir cemiyettir Masonlar. Satanistler için durum farklıdır. Yılan ya da şeytan, Adem ile Havva'ya bilgelik ağacını göstererek, Tanrısal bilgilerin önünü açan 'İyi Adam' rolündedir. Tanrı ise bu bilgiyi insanlardan esirgeyerek, 'Kötü Adam' durumuna düşmüştür. Bu yüzden Satanistler, ışık anlamına gelen Lucifer' e ya da şeytana taparken, insanlardan bilgilerini esirgeyen Tanrı'dan nefret etmektedirler.