Esasen çocuklara özgü kuş dilinde ananı veya anana eşdeğeri iken 1978'de Eurovizyon yarışmasını kazanan İsrail şarkısının adının da etkisiyle "cinsel ilişki" anlamını kazandı.
Her heceye anlamsız bir hece ekleme suretiyle oluşturulan kuş dili, en erken Evliya Çelebi'de (17. yy) kaydedilmiştir.