Ermenice aġpn աղբն “çöp, pislik, hayvan gübresi” sözcüğünden alıntıdır.