kayıtsızlık, çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık, çevreyle patolojik ilgisizlik, çevreyle anormal derecede ilgisizlik, duyarsızlık demektir.