Buse :Öpüşmek, öpmek İslâmî ahlâka aykırı olduğu için isim olarak kullanılmaz

Naz :1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2. Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica