Osmanlı Devleti ile İran ülkesinde o dönemde egemen olan Safeviler arasında gerçekleşmiştir. Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514′te Çaldıran ovasında Safeviler ile Osmanlı ordusu arasında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı sıkıntılı günler yaşıyordu. Çünkü o dönemde Yavuz Sultan Selim’in babası II. Bayezid ve kardeşleri arasında büyük bir taht mücadelesi vardı.

Bu mücadele sonrasında tahta çıkan Yavuz Sultan Selim Osmanlı için büyük sıkıntılara neden olan doğudaki Şii-Safevi Devleti ile mücadele etmeye başlamıştır. Yavuz Sultan Selim mücadeleyi kazanmak ve doğuda Türk İslam Devletleri’ni bir araya getirmek istiyordu. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim, 1514 yılının baharında İran seferine çıkarak Çaldıran’da Safeviler ile Çaldıran Savaşı’nı başlattı.