reşat nuri güntekin'nin yüzlerce yılın ihmaline uğrayan fakir anadolu'nun insanlarını, toplum yapısını mükemmel bir şekilde işlediği romanıdır. reşat nuri, çökmeye başlayan imparatorluğun son zamanlarını, dönemin milli eğitim usulünü, kadına bakış açısını irdelemektedir.