görsel

Radikal Feminist Ve Lezbiyen Teoriler

Radikal feminizm nedir? Radikal feminizmin sınırlarını belirlemek için bütün bir kitap yeterli görünmüyor. Radikal feminizmi ve ondan türemiş olan lezbiyen feminizmi kapsayan tek bir tanım bulmak oldukça zor.

Bu kitabın amacı, radikal feminist kurama (ya da kuramlara) ve lezbiyen feminist kurama (ya da kuramlara) açıklık getirmeye çalışmak, bu kuramların içindeki varsayımları anlamak ve bu kuramların öne sürdüğü bazı fikirlerin birbirleriyle ne derece uyumlu olduğunu tartışmaktır.