görsel

görme,koklama,duyma,tat alma,ve dokunma duyumuzun dışında olayları,eşyaları ve düşünceleri algılama olarak açıklanır.
iki kaşımızın arasından gözler kapalı ya da bir eşyaya konsantre vaziyetteyken çeşitli şekillerin görülmesi şeklinde tatbik edilir.Böyle bir yeteneği olan ya da gelişmiş kişilere duru görü medyumu denir.
duru görü 3 çeşittir.
1. basit durugörü:anlam ve mesaj taşımayan simgeler görme.gözler kapalıyken anlamlandırılamayan imajlar görülür.
2. mekan içinde durugörü:uzakta gelişen olayların algılanması veya görülmesidir.
3. zaman içinde duru görü:geçmiş ya da gelecekten bilgi verilmesidir.duru görünün en üst safhasıdır.Adete bir film izlermişcesine gelecek veya geçmişten bilgiler verilir.