Eğirmek, yün, pamuk gibi şeyleri iğle bükerek iplik durumuna getirmek.

İnce telleri, bir eksen çevresinde dolayarak demet ya da halat yapma işlemi.