görsel

Geçiş dönemi Türkiye'si nasıl bir manzaraya sahip? Bu Türkiye'de, işçi, aydın, kadın, genç gibi kesimler ne durumda? Bu Türkiye'nin gündemindeki sorunlar nelerdir? Bunlar gelecek yıllara nasıl yansıyacak? 12 Eylül Hareketini kısa dönemli bir makro değişme modeli çerçevesinde algılamak olanaklı mı? 12 Eylül olayı makro bir değişme modeli içine konduğunda, ortaya nasıl bir eğilim çıkmaktadır? Atatürkçülüğün tam bağımsızlık ilkesi 'Batıya bağımlılık', halkçılık ve devletçilik ilkeleri 'Liberalizm', laiklik ilkesi de 'Türk-İslam Sentezi' haline getirilirken, demokrasi de rafa mı kaldırılacaktır? İşte elinizdeki kitap, bu sorulara yanıt arıyor.