görsel


Reformlara, Nasihatnamelere, Avrupa'nın Kurtuluş Reçetelerine Rağmen

Bir Ülke Nasıl Batırılır?

200 Yıllık Avrupalılaşmama Serüveninde Rasyonel Üretimi ve Liberal Ticareti Geliştirmek Yerine Sürekli Borçlanan; Borsa ve Para Oyunlarıyla Savurganlığı, Rantiyeciliği, Yolsuzluğu Önleyemeyen; Sonuçta Avrupa Kapitalizminin Tutsağı Olan Osmanlı'nın İflasından Günümüz Türkiyesi'ne "Kıssadan Hisseler"