görsel


“Tanımadıkları insanları, erkek, kadın, çoluk-çocuk öldürmek için kendilerini öldürenlerden korkuyorum. Kendilerini patlatanlardan. İçlerinde taşıdıkları dinamiti ateşleyenlerden korkuyorum. Korkuyorum insanlardan. Korkuyorum insanlıktan. Koşa koşa korkuyorum. Kaçarak korkuyorum.”

“Korkma sönmez.
Korkuyorum. Hazır ol.

Hayır. Hayır.

Korkuyorum. Konuş.
Hayır. Korkuyorum.

Niçin? Okuyorum.
Korkuyorum.”