İtalyan yazar ve filozof Umberto Eco tarafından yazılmış roman. 1988 yılında yayımlanmıştır.

Tapınak şövalyeleri, Gül- Haç tarikatı, Haşhaşiler, masonlar, haçlılar, Dünya Savaşları, günümüz siyaseti, dinler, mistik dünya ve faşizm hatta komünizm ve bir çok şeyin hepsinin birbiriyle bağlantısını anlatan sınıflandırılamayacak bir romandır.