görsel
Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların değişik işlemlerden geçip üretim sürecine tekrardan dâhil olması sürecine verilen isimdir. Geri dönüşüme olan gereksinim, savaşlar sebebi ile ortaya çıkan kaynak sorunlarıyla baş göstermiştir.
Geri dönüşüm sürecinin amacı dünyadaki kaynakların tükenmesini engellemek ve atık çöp miktarının azaltılmasıdır. Cam, kâğıt, plastik, alüminyum, pil, motor yağları gibi maddeler geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilir duruma gelir. Bu durum da ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında ülkelerdeki katı atıkların depolanışı ve taşınması benzeri sorunları da engeller.Geri Dönüşüm Süreci

Geri dönüşüm süreci nasıl işler sorusu birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Geri dönüşümün aşamaları kaynakların ayrı toplanması, sınıflandırma, değerlendirme, yeni ürünü ekonomiye kazandırmadır. Bu gibi yöntemler izlenerek bir madde geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırılabilir.

Doğal kaynakların korunumunu ve enerji sarfiyatının azalmasını sağlar. Atık miktarını azaltıp çöp depolamayı kolaylaştırır. Hava ve çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlar. Faydalı atıkların boşa gitmesini engeller. Ekonomiye katkı sağlar.

Alüminyum geri dönüştürülürken küçük parçalara ayrılır. Bu büyük parçalar daha sonra eritilir ve dökme alüminyum elde edilir.

Beton ise yıkım alanlarından toplanıp kırma makinesine gönderilir. Bu parçalar çakıl taşı olarak ya da kuru harç olarak da kullanılabilir.

Kağıt geri dönüştürülürken mürekkeplerin ayrılması için sodyum hidroksit ya da sodyum karbonat kullanılır.

Geri Dönüşebilen Maddeler Nelerdir?

Aslında günlük hayatta kullanılan birçok madde geri dönüşebilir özelliktedir. Kimyasal atıklar, cam, plastik, beton, organik atıklar, alüminyum, kağıt gibi maddeler geri dönüşebilir. Motor yağı, aküler elektronik atıklar, demir ve ahşap da yine geri dönüşebilir maddeler arasında yer alır. Bu gibi maddeler geri dönüşüm kutularına atılırsa ekonomiye geri kazandırılır. Bu durum da milli gelirin daha verimli harcanmasını sağlar. Uzun vadede ülkenin refahı artar.

Geri dönüşebilen maddelerin elbette ki geri dönüşüm sınırları vardır. Bir cisim sonsuza kadar geri dönüşüme tabi tutulamaz. Belli bir dönüşümden sonra çöp olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle geri dönüşebilen maddelerin bu özelliğine dikkat edilmesi gerekiyor.