görsel


Borges, Shakespeare'nin herkesin toplamı, yani hiç kimse olduğunu söylemişti. Peki Borges kim? John Updike'in dediği gibi "dünya edebiyatının devi" mi, yoksa George Steiner'in dediği gibi "Poe ve Baudelaire'den sonraki en büyük düşçü" mü?
Borges ve Casares, Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Arap dünyasından, değişik zamanlara ait metinleri yan yana getirmişler.

Olağanüstü Masallar
Gelecek düşlerin hatırlanışı geçmiş düşlerin unutuluşu,
Yabancı ifritler, ev ifritleri, kişinin kendi ifritleri,
İnançlar ve inkarlar antolojisi...
Yani düşler antolojisidir.