Kayseri, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 14. şehridir. 2016 yılı itibarı ile 1.358.950 nüfusa sahiptir. Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçeden oluşmaktadır. İç Anadolu'nun güney bölümü ile Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı, Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri, değişik uygarlıkların kalıntılarına ev sahipliği yapan önemli bir ilimizdir.
GEZİLEBİLECEK YERLER:
Kayseri Arkeoloji Müzesi, Atatürk Evi, Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Ali Dağı Yer Altı Şehri, Dünya’nın en yüksek 2. Şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri, rafting yapma imkânı sunan Zamantı Irmağı.
Coğrafi İşaretli Ürünler: Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu.
NE ALINIR?
Soğanlı bez bebeği, halı ve kilim. Kayseri tarihçesi
KAYSERİ'NİN TARİHİ
Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır. Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biridir. M.Ö. IV.binden, yani Kalkolotik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır. 1067’de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi olmuştur. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası ile il yapılan Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950’lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye’nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor. Roma Kolonial Dönemi Kapadokya’yı, M.S. 17 tarihinden itibaren
Roma İmparatorluğu’nun bir şehri olarak tarih sahnesinde görmekteyiz. Kaisaria,
“Konion” denilen bir eyalet meclisi ve bir vali tarafından yönetilmekteydi. İmparator III. Gordianus zamanında
şehir surları yaptırılmış, (M.S. 238-244) surlara rağmen İmparator Valerian
zamanında Kaisaria Pers Kralı “Şapor” tarafından işgal edilmiştir. Bu sırada
şehrin nüfusunun 400 bin civarında olduğu tarihi kaynaklarca belirtilmektedir. İmparator Julianus Apostota’nın
altı yıl sürgün kaldığı Kaisaria, bu dönem “Hıristiyanlık Kültü”nün, neşet
ettiği önemli bir merkez konumundadır. Nitekim, Büyük Busilius, Aziz Gregorius,
Nuziandoslu Gregorius ve Nysalı Gregorius burada yetişen Hıristiyan din
büyükleridir.İlk İslam Akınları Doğu Roma (Bizans) toprakları
içerisinde bulunan Anadolu, daha Hicret’in ilk asırlarından itibaren “İslam
Orduları” için cazip bir bölge olmuş ve İstanbul’un fethi için yapılan birçok
sefer, Orta Anadolu ve özellikle Kayseri üzerinden yapılmıştır. Ve her
seferinde de şehir, “İslam Orduları” tarafından işgal ve tahrip edilmiştir. Kayseri, ayrıca İmparator Phokas
(M.S. 602-610) zamanında İran Hükümdarı II. Hüsrev tarafından işgal edilmiştir.
(M.S. 605) Altı sene Pers işgalinde kalan şehir, İmparator Heraklios (M.S.
610-640) tarafından geri alınmıştır.Türk Hakimiyetine Girmesi Doğu tarihçilerine göre; Orta
Anadolu’ya yayılmaya başlayan Türkler Afşin Bey komutasında, 1067 tarihinde
Kayseri’yi fethettiler. 1071 Malazgirt Savaşı ile bütün gücü kırılan Bizans bu
bölgeyi koruyamaz hale geldi ve çekilmeye ve bu çekilmeyi takiben de Anadolu’ya
büyük bir Türk göçü gelmeye başladı. 1085’lerden itibaren Kayseri tamamen Türk
hakimiyetine girdi.Danişmendliler Dönemi Alpaslan’ın oğlu Melikşah’ın yeğeni
Danişmendli Melik Ahmet (Taylu) Kızılırmak ve Yeşilırmak bölgelerinde
“Danişmendli Beyliği”ni kurdu, Süleyman Şaha’a tabi oldu. Danişmendliler
döneminde bu bölgelerin Türkleştirilmesi için çok önemli adımlar atıldı. Anadolu
bir Türk Yurdu haline geldi. Ebul Gazi Hasan Bey’i (Turasan)
Orta Anadolu’ya vali tayin eden Danişmendoğlu Sabartia, Kayseri ve Pontus’ta
hüküm sürüyordu. Kayseri’nin ilk valisi olan Hasan Bey, vazifeye başladığı 1082
tarihinden itibaren ölünceye kadar valilik yapmış ve bir çok fetihte
bulunmuştur. Danişmend Ahmet Gazi’den sonra Emir
Melik Gazi (Pazarören/Pınarbaşı’nda türbesi ve mumyası var) saltanata
geçti. Daha sonra Kayseri’yi bir çok eserle imar eden ve Ulu Cami’yi yaptıran
Emir Mehmet ve Zünnun bu bölgeyi idare ettiler.Cumhuriyet DönemiKayseri, Cumhuriyetle birlikte 1924
Anayasası gereği vilayet oldu. 1924 Anayasası ile il statüsüne kavuşan
Kayseri’nin 1928’de Merkez, İncesu, Bünyan, Develi ve Aziziye (Pınarbaşı) olmak
üzere 5 kazası, (ilçe) 21 nahiyesi (bucak) ve 314 köyü vardı. Bugün ise
Kayseri’nin; 16 ilçesi (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu,
Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza,
Yahyalı ve Yeşilhisar), 68 belediyesi ve 406 köyü bulunmaktadır. 1935 nüfus sayımında Ürgüp’ün
Kayseri’ye bağlı olduğunu görmekteyiz. Ürgüp daha sonra, il olan Nevşehir’e
bağlandı. Cumhuriyetle
birlikte Kayseri de sanayi, ticaret, eğitim, kültür v.b. konularda önemli
gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler günümüzde de artarak devam etmektedir Kovalı Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri-Yeşilhisar Akarsuyu Dündarlı Çayı Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1983 - 1987 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi 2,994 hm3
Akköy Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri-Yeşilhisar Akarsuyu Asarcık Deresi Amacı Sulama + Taşkın İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1964 - 1967 Gövde dolgu tipi Toprak + Kaya Dolgu Gövde hacmi 0,430 hm3
Dumanlı Dağ : [Dağ] , Dumanlı Dağları (3.024 m)
Yamula Barajı : [Baraj Gölü] , Kızılırmak Nehri üzerinde Kayseri'nin 25 km kuzeybatısında, Yemliha kasabası yakınlarında kuruludur. Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan, enerji ve sula
Bahçecik Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri - Pınarbaşı Akarsuyu Zamantı Nehri Amacı Sulama + Enerji + İçme Suyu + Taş.K. İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1996 - 2005 Gövde dolgu tipi Kaya Dolgu
Aladağlar Milli Parkı : [Dağ] ,
Sarız Çayı : [Nehir] , Sarız İlçesi yakınlarındadır. Seyhan Nehrinin bir koludur. Karapınar köyü sınırlarında doğarak ilçenin güney batısını takip eder. Seyhan nehrine dökülmektedir.
Tekir Göleti : [Gölet] , Göletin Yeri Kayseri Akarsuyu Deliçay Deresi Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1988 - 1990 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Depolama hacmi 2,750 hm3 Aktif Hacim 2,405 hm
Karasaz Ovası : [Ova] ,
Ağcaşar Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri-Yahyalı Akarsuyu Yahyalı Deresi Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1979 - 1987 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi 1,7 hm3
Efkere Göleti : [Gölet] , Göletin Yeri Kayseri - Melikgazi Akarsuyu Kayabağ Deresi Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1986 - 1989 Gövde dolgu tipi Kargir Depolama hacmi 0,0350 hm3 Aktif Hacim 0,0317 hm3
Sarımsaklı Suyu : [Nehir] , Kayseri İli’nin önemli akarsularından biri de Sarımsaklı suyudur. Sarımsaklı suyu, kaynağını Bünyan’ın doğusundan alır. Bir boğazdan geçtikten sonra Bünyan ilçe merkezi yakınlarında bol sulu bir derey
Sarıoğlan Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri - Sarıoğlan Akarsuyu Kestuvan ve Düzencik Çayları Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1990 - Devam Ediyor Gövde dolgu tipi Toprak Dolgu Gövde hacmi 3,225
Tuzla Gölü : [Göl] ,
Sarımsaklı Ovası : [Ova] ,
Zamantı : [Nehir] , Zamantı Irmağı Seyhan Nehri ve havzasını besleyen iki büyük koldan biridir. Kayseri'nin Pınarbaşı ilcesinde bulunan 1500 metre yükseklikteki Uzunyayla'da yer alan Şerefiye köyünden doğar.
Hacer Vadisi : [Vadi] , Türkiye'nin en güzel peysaj alanı Aladağlar-Yedigöller'den sonra, Toros Aladağlar Milli Parkı'nın en önemli ve isim yapmış coğrafyasıdır.
Erciyes : [Dağ] , 3917 m’lik yükseltisi ile Türkiye’nin altıncı, İç Anadolu Bölgesi’nin ise en yüksek dağıdır.
Yedi Göller : [Göl] , Aladağlar Milli Parkı içerisinde turistlerin en çok ilgisini çeken Yedi Göller, Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri Kayseri ili Yahyalı ilçesi mülki hudutları dahilinde bulunmaktadır.
Develi Ovası : [Ova] , Develi Ovası, İç Anadolu bölgesinde Erciyes dağının güney ve güneybatısında ova. Develi ve Yeşilhisar kasabaları arasında, doğudan batıya uzunluğu yaklş. 35 km, kuzeyden güneye uzunluğu yaklş. 1 100 m
Kızılırmak : [Nehir] , Kızılırmak Nehri Türkiye topraklarından doğarak yine, Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1.355 km’dir. Nehir taşımacılığı için kullanılmaz. Başlıca kolları Delice Irmağı
Palas Ovası : [Ova] , Palas Kasabasında olup Çöküntü ovası karakterinde olan Palas Ovası, kendisini çevreleyen Kırkız ve Işıl Tepesi, Göztepe ve Elmalı Dağı gibi önemli yükseltiler nedeniyle kapalı havza olma özelliğindedi
Binboğa Dağları : [Dağ] , Binboğa Dağları Akdeniz Bölgesi içinde Orta Toroslarda yer alan ve 4. Zaman'da oluşmuş dağlardır. Binboğa Dağları Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında kalır.Doğusunda Elbistan Ovası batısında is
Yay Gölü : [Göl] , Kayseri ili, Develi ovasında orta kısmında yer alan volkanik set gölüdür.Göl suları tuzludur, yaklaşık alanı 94km², derinliği ortalama 2mdir.Gölün oluşumunda Erciyes Dağı önemlidir.
Yahyalı Selaleleri : [Şelale] , Kapuzbaşı şelaleleri 500 m2’lik bir alan içerisinde 7 adet şelaleden ibaret doğa çatlağından, kayalar arasından fışkıran, 30-76 m. yüksekliklerden çok büyük su debisi vardır.
Sarımsaklı Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri Akarsuyu Sarımsaklı Çayı Amacı Sulama + Taşkın İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1962-1968 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi 1,5 hm3
Sarıgöl : [Göl] , Erciyes Dağı’nın batı yönündeki eteklerinde yer alan Sarıgöl (2325m) kendini yüksek dağların arasına saklamış görünümü ve Erciyes Dağı’ndaki en yüksek rakımlı göl olma özelliği ile keşfedilmeyi bekler