görselİçinden geçtiğimiz kapitalist çağın yürütücüsü burjuva sınıfı ve kapitalizmin zor aygıtı olarak şekillenen devletler dünyanın öküzün boynuzları üzerinde hassas bir dengede durduğunu anlatıyor. Bu öküzü kızdırmadan dünyanın kontrolünü sağlamaya çalışan egemenler, sürdürülebilir kalkınma yalanlarıyla dünyayı sömürmenin ideolojik araçlarını da yaratıyorlar. Hepimizin aynı gemide olduğunu söylüyorlar. Dünyanın batmaması için her seferinde “öküzü” uysallaştıracak öneriler sunuyorlar. Ezilenlerden ve doğadan daha fazla fedakârlık bekliyorlar. Oysa onlar da çok iyi biliyor ki; dünya öküzün boynuzlarında değil, emeğin omuzlarında dönüşüyor ve değişiyor.