görsel

Tarih Kimlik Güvenlik

Bu kitap Türkiye İsrail yakınlaşmasından Hazar petrollerine, Basra Körfezinin güvenliğinden İran'la devrim sonrası ilişkilere, son sorunundan Arap-İsrail ilişkilerine kadar, bölgeyi ilgilendiren konular üzerine, uzmanlarca hazırlanmış makalelerden oluşuyor.