görselAmerikan kökenli İngiliz şairi, oyun ve deneme yazarı. İlk denemelerini Kutsal Orman'da topladı. 1923'te yayınladığı Çorak Ülke adlı şiir derlemesiyle ün kazandı v ebu kitap onu, Ezra Pound ile birlikte Amerikan-İngiliz Yeni edebiyat okulunun ustalarından biri durumuna getirdi. 1948'de Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Bu kitapta, Eliot'un çeşitli yapıtlarından seçilmiş eleştiri ve deneme yazılarını bulacaksınız.