Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus).

Bu bitkinin besin olarak yararlanılan kök sapı.